HUR KAN SAMARBETET SE UT?

Forskning visar att OCD-patienter sällan blir bättre utan behandling och att problematiken riskerar att förvärras över tid. Chanserna för att bli fri från tvång ökar däremot markant om man får rätt behandling. OCD-Centret har sedan start 2002 stor erfarenhet med att behandla personer med diagnosen tvångssyndrom och våra behandlingsresultat är unika. Vi tror därför att ett samarbete mellan Region och OCD-Centret kan göra stor skillnad för OCD-patienter.

 

Vi samarbetar idag med olika regioner i Sverige och då vi är exklusiv leverantör på marknaden med denna tjänst har regioner använt sig av direktupphandling (synnerliga skäl). Patienterna från respektive region har sedan ansökt direkt till OCD-Centret via en utomlänsremiss och/eller ett placeringsbeslut enligt socialtjänstlagen. Vi tar emot personer från hela Sverige. Vi har även internationella kontakter och har tidigare haft patienter från bland annat Finland och Åland. 

Placering kan även ske via privat finansiering. Man kan då som privatperson kontakta oss via telefon eller e-post. Ett initialt bedömningssamtal bokas in, därefter diskuteras eventuell placering och behandlingsplan. Om bedömningssamtalet inte resulterar i en placering faktureras 2000 kr. 

Nedan finns några få exempel på de samarbeten vi har idag.

Ramavtal finns med Gävle kommun.

92553409_215897833078669_372375847265579

ANSÖKAN

Ansökan sker direkt till OCD-Centret. De flesta söker till oss via en utomlänsremiss från sin region och/eller ett placeringsbeslut enligt socialtjänstlagen. Egen finansiering förekommer. Då vi fått remiss (obs. utomlänsremiss, se länk nedan) från regionen eller beslut enligt socialtjänstlagen samt övrig information kallar vi till bedömningssamtal. Inför bedömningssamtalet är det till stor hjälp om vi får information om tidigare utredningar och behandlingsinsatser samt uppgifter om tidigare och pågående medicinering. Vi ser gärna att uppdragsgivare och anhöriga medverkar vid bedömningssamtal för att bidra med erfarenheter och information. Att anhöriga och/eller uppdragsgivare är med vid bedömningssamtalet tycker vi är av stor vikt inte minst mot bakgrund av kommande nätverksmöten och utslussning tillbaka till hemmiljön efter avslutad behandling. Därefter tar både vi och den blivande eleven ställning till om en placering på OCD-Centret kan vara aktuell.

 

Kontakta oss gärna för mer information.

Länk till utomlänsremiss:

OCD-Centret AB

018-500118

©2020 by OCD-Centret AB. Proudly created with Wix.com