top of page

Behandlingshem mot tvångssyndrom

OCD-Centret är ett HVB hem (hem för vård och boende) som sedan 2002 bedriver dygnet-runt-vård och behandling för personer med tvångsproblem. Behandlingarna planeras av och genomförs med legitimerade psykologer. Här kan du läsa mer om hur behandlingen går till.

På OCD-Centret benämns våra patienter som elev för att betona att eleven här lär sig nya sätt att hantera sitt tvång. Vanligtvis stannar våra elever på boendet från 3 till 6-7 månader. Som elev träffar man sin psykolog varje vardag och jobbar tillsammans med behandlingen. Verksamheten startades av Sandra Bates (fil.dr, leg. psykolog, leg. psykoterapeut, författare och handledare i KBT). Vår verksamhet erbjuder även behandling i öppenvård. Vår öppenvårdsverksamhet är helt fristående från OCD-Centret HVB. Vi kan även erbjuda neuropsykologisk och/eller neuropsykiatrisk utredning. Utredning av detta slag ingår inte i behandlingen utan skall ses som ett komplement.

 

För dig med ångest eller tvångstankar

Vi vänder oss framförallt till dig som lider av svårt tvångssyndrom och som är över 18 år. Vi har sex platser för dygnet-runt-vård och behandling. Förutom tvångssyndrom är vi även specialiserade på att behandla personer med andra närbesläktade ångestdiagnoser såsom dysmorfofobi (BDD) och hälsoångest. Vi tar även emot andra ångestproblem som till exempel paniksyndrom och social ångest. Det kan förekomma neuropsykiatriska diagnoser i samsjuklighet med ångestproblematik. Vi tar inte emot personer med utagerande beteende eller pågående missbruk, ätstörning eller psykos.

Forskning visar att OCD-patienter sällan blir bättre utan behandling och att problematiken riskerar att förvärras över tid. Chanserna för att bli fri från tvång ökar däremot markant om man får rätt behandling. OCD-Centret har sedan start stor erfarenhet med att behandla personer med diagnosen tvångssyndrom och våra behandlingsresultat är unika.

Vi tar emot personer från hela Sverige. Vi har även internationella kontakter och har haft patienter från bland annat Finland och Åland. 

Mål och inriktning

Målet med verksamheten är att ge varje elev bästa möjliga förutsättning för att skapa och leva ett mer självständigt liv genom att minska sitt tvång. Verksamheten består av utredning och omfattande behandling med evidensbaserade arbetsmetoder. Vi har inriktning kognitiv beteendeterapi (KBT) och behandlingen består till stor del av exponering med responsprevention (ERP).

 

Elevhemmet – eget rum för alla

Alla elever bor i separata rum. Eleverna delar på fyra duschar och tre toaletter. Rummen innehåller standardmöbler såsom säng, nattduksbord, fåtölj, skrivbord och kan anpassas efter önskemål. Det uppmuntras att eleven gör rummet "personligt" och man kan ta med egna saker som till exempel dator, och musikinstrument. Vi äter tillsammans i gemensam matsal och umgås i den allmänna delen av huset som på kvällar och helger ger möjlighet till diverse aktiviteter såsom musik, TV-tittande, spela brädspel, använda datorn, TV-spel, med mera. Gemensamma aktiviteter bland eleverna ses som ett viktigt komplement till behandlingen. Eleverna uppmuntras att bibehålla och öka sin självständighet under och efter vistelsen på OCD-Centret.

Vi förstår att du kanske har mycket frågor kring hur behandlingen går till. Läs gärna mer under våra frågor och svar, men tveka heller inte att kontakta oss.

Om oss

VI SOM JOBBAR PÅ OCD-CENTRET

Behandlingsansvariga är våra legitimerade psykologer och vår handledare. Psykologerna har inriktning kognitiv beteendeterapi (KBT) i sin psykologutbildning. Våra psykologer är även verksamhetschefer och har flerårig erfarenhet av att arbeta med OCD. Utanför det direkta behandlingsarbetet så handleder och vidareutbildar psykologerna kontinuerligt hela personalgruppen om OCD, KBT och ERP generellt och framförallt specifikt utifrån de elever som just då är under behandling. Tillsammans deltar de även i föreläsningar, seminarier och anhörigträffar kring OCD för att sprida kunskap om diagnosen och effektiv behandling. Psykologerna kallar även till nätverksmöten och anhörigutbildningar. Övrig behandlingspersonal som arbetar kvällar och helger är antingen psykologstudenter vid Uppsala Universitet eller personer som under flera år fått KBT-utbildning och handledning i hur man arbetar med tvångssyndrom. Vi har även en husmor som lagar lunch på OCD-Centret på vardagar.

Carro2.png

CAROLINE JONSSON LU

Leg. psykolog med inriktning KBT
Verksamhetschef

caroline.lu@ocd-centret.se

Caroline är en av våra behandlingsansvariga leg. psykologer. Caroline har gått psykologprogrammet vid Uppsala Universitet. Caroline har jobbat på OCD-Centret sedan 2015; först som kvälls- och helgpersonal, sedan som PTP-psykolog (praktisk tjänstgöring för psykologer). Innan Caroline började arbeta på OCD-Centret har hon arbetat på Rosendals korttidshem och Trygghetsboende Fyrislundsgatan 62 i 3 respektive 2 år. Genom arbete på dessa boenden har Caroline erfarenhet av att arbeta med personer i olika åldrar och med varierande grad av psykisk ohälsa. Som psykolog på OCD-Centret har Caroline dagliga sessioner med sina elever och ansvarar för elevernas behandlingsplan.

Claes2.png

CLAES STJERNQVIST

Leg. psykolog med inriktning KBT
Verksamhetschef

claes.stjernqvist@ocd-centret.se

Claes är en av våra behandlingsansvariga leg. psykologer och har gått psykologprogrammet vid Uppsala Universitet, Claes arbetar på OCD-Centret sedan september 2018. Han har sedan innan mångårig erfarenhet av att arbeta med unga vuxna med neuropsykiatriska funktionsvariationer inom kommunal fritidsverksamhet och boenden. Under utbildningen gjorde han praktik inom elevhälsovården i skolan där han utfört neuropsykiatriska utredningar, haft stödsamtal med elever samt handlett lärare i hantering av problemskapande beteenden. Han gjorde sin PTP på en mottagning för ADHD inom Stockholms Psykiatri där han gjort neuropsykiatriska utredningar samt haft KBT-behandlingar för främst ångest och OCD.

EVA PETTERSSON

Husmor

CECILIA GARDELL RÅSMARK

Medicinskt ansvarig

eva.png

Vår husmor Eva Pettersson lagar vår goda mat och är ytterst ansvarig för köket och elevhusets lokaliteter. Eva har gått hygienutbildning på Nomore vilket innefattar bland annat hygienhantering av köksmateriel. Eva har tjänstgjort på OCD-Centret sedan oktober 2017. Tidigare har Eva arbetat inom konditoribranschen.

Cecilia, legitimerad läkare, specialist i psykiatri, med erfarenhet av allmänpsykiatri, neuropsykiatri och psykosvård. Arbetar huvudsakligen på mottagning för  nyinsjuknade i psykos, Aleris Psykiatri i Stockholm och har tidigare arbetat inom Region Stockholm samt hos olika privata vårdgivare.

MAGDALENA LINDBORG

Handledare

Magdalena är handledare för psykologerna sedan 2020. Hon är leg. psykolog, leg. psykoterapeut och DBT-terapeut samt delägare i IBT AB. Magdalena har många års erfarenhet av handledning och jobba kliniskt med psykisk ohälsa. 

Psykologassistenter

ALEXANDRA BOSTRÖM

ANNA KRYLBORN

Alexandra gjorde sin praktik hos oss under våren 2022. Sedan 2022 tjänstgör hon kvällar och helger på OCD-Centret. Alexandra studerar psykologprogrammet på Uppsala Universitet och tar examen i juni 2024. På kvällstid håller hon gruppbehandling "känsloskola". 

Anna gjorde sin praktik hos oss under hösten 2021. Sedan 2022 tjänstgör hon kvällar och helger på OCD-Centret. Anna studerar psykologprogrammet på Uppsala Universitet och tar examen i januari 2024. På kvällstid håller hon gruppbehandling "relationsfärdigheter". 

Astrid jobbar sedan 2022 kvällar och helger på OCD-Centret. Hon studerar psykologprogrammet på Uppsala Universitet och tar examen i januari 2023.  På kvällstid håller hon gruppbehandling "beteendeaktivering". 

IMG_0552.heic

ASTRID BRUNNSTRÖM

Unknown.jpeg
Vi som jobbar är
female-silhouette-36177_640.png

Kvälls- och helgpersonal

SOFIA KARLSSON

Tjänstgör kvällar och helger på OCD-Centret sedan 2022. Hon studerar psykologprogrammet vid Uppsala Universitet och tar examen i januari 2025.

VILMA GELOTTE

Tjänstgör kvällar och helger på OCD-Centret sedan 2019. Hon studerar psykologprogrammet vid Uppsala Universitet och tar examen i januari 2025

HANNA NILSSON

Tjänstgör kvällar och helger på OCD-Centret sedan 2022. Hon studerar psykologprogrammet vid Uppsala Universitet och tar examen i juni 2026.

RONJA MELLBY

Tjänstgör kvällar och helger på OCD-Centret sedan 2022. Hon studerar psykologprogrammet vid Uppsala Universitet och tar examen i juni 2026.

bottom of page