top of page

VANLIGA FRÅGOR OCH SVAR

Hur gör man för att komma till er? 

För att komma till oss behöver man en utomlänsremiss från regionen (psykiatrin) eller ett beslut från kommunen. Regionen och kommunen kan även dela på en placeringskostnad via ett samarbete. Ta upp frågan med din kontaktperson på psykiatrin eller kommunen. 

 

Man kan även komma till oss via privat finansiering. Man kan då som privatperson kontakta oss via telefon eller e-post. Ett initialt bedömningssamtal bokas in, därefter diskuteras eventuell placering och behandlingsplan.

 

Vilka landsting remitterar patienter till er?

Vi är en privat verksamhet som tar emot utomlänsremisser från alla regioner i Sverige. 

 

Vilken genomsnittliga vårdtider har ni?

En remiss skrivs på 3 månader till att börja med, med möjlighet till förlängning med 3 månader vid behov. Genomsnittliga vårdtiden är 5-6 månader. 

 

Vårdkostnader per dygn?

4980 kr per dygn. 

 

Uppföljande statistik på behandlingsresultat?

Se examensuppsats från 2012 och 2020. Finns under fliken “Behandling”. 

 

Jag skulle vilja lära mig och min arbetsgrupp mera kring OCD. Är det möjligt att på något sätt få tillgång till en webbutbildning, föreläsning eller liknande från er? Eller kan ni tipsa om annat?

Vi erbjuder föreläsningar om OCD samt handledning av personalgrupper inom olika områden. Hör av er till oss med vad ni har för behov så kan vi diskutera ett lämpligt upplägg.  Vi kan tipsa om boken “Fri från tvång” av Mia Asplund och Elin-Love Rosengren och “Om och om och om igen” av Sandra Bates. 

 

Vad är det för kriterier för att få komma till er?

Vi tar emot personer med svårt tvångssyndrom och även personer som lider av annan ångestproblematik. Individuell bedömning görs vid varje placering. 

 

Går det söka privat hos er och vad skulle det i sådana fall kosta?

Ja, det går. Totala kostnaden beror på längden av behandlingen, vårdkostnaden per dygn är 4980kr.

Som privatperson kontaktar man oss via telefon eller e-post för detta. Ett initialt bedömningssamtal bokas in, därefter diskuteras eventuell placering och behandlingsplan.

 

Jag vill gå i öppenvårdsbehandling hos er, hur går jag tillväga? 

Kontakta oss via hemsidans meddelandefunktion så hör vi av oss. 

 

Hur mycket kostar en öppenvårdssession? 

En öppenvårdssession är 45 minuter och kostar 1200 kr. 

 

Var vänder man sig när den som är sjuk inte har fyllt 18 år? Eller hur får man henne att orka leva såhär tills dess?

Den som är under 18 och i behov av psykiatrisk vård kan vända sig till barn- och ungdomspsykiatrin. Där kan den under 18 år få vård för tvångssyndrom med KBT efter bedömningssamtal. Som förälder till ett barn som lider av tvång kan det vara både hjälpsamt och lättande att informera sig om sjukdomen och hur man som anhörig kan förhålla sig till den. Vi kan tipsa om boken “Fri från tvång” av Mia Asplund och Elin-Love Rosengren och “Om och om och om igen” av Sandra Bates för detta. Man kan även kontakta Svenska OCD-förbundet för att få stöd som anhörig. 

 

Önskar en kontakt för att höra hur ni har det med platser och hur jag ska gå tillväga med en eventuell remiss till er gällande en patient med svår tvångsproblematik.

Skriv ett meddelande till oss så hör vi av oss. 

 

Vad är tvångssyndrom?

Tvångssyndrom, också känt som OCD, är ett ångestsyndrom som förekommer hos ca 2% av Sveriges vuxna befolkning. Tvångssyndrom består av två komponenter, tvångstankar och tvångshandlingar. Tvångstankar består av återkommande och ofrivilliga tankar som tränger sig genom. Tvångstankar behöver inte nödvändigtvis vara en konkret tanke utan kan ta formen av en inre bild eller en känsla. Tvångstankarna väcker känslor av ångest och obehag. Tvångshandlingar är ett sätt för personen att lindra obehaget som tvångstankarna väcker. Tvångshandlingar är beteenden som både kan vara synliga, exempelvis att tvätta händerna mycket noggrant, eller osynliga, exempelvis att upprepa ett ord i huvudet. Det är vanligt att tvångshandlingarna är relaterade till typen av tvångstanke, exempelvis personen med tvångstanken att den är smutsig som tvättar sig noggrant som tvångshandling. Tvångshandlingen kan också vara helt orelaterad till tvångstanken, vilket kan göra det svårare att upptäcka. Alla tvångshandlingar hjälper att lindra ångest på kort sikt. Därför känner man sig ofta tvungen att utföra dem. För att diagnosticeras med tvångssyndrom krävs det att tvångstankarna och tvångshandlingar orsakar ett påtagligt lidande för personen. Tvångssyndrom går sällan över av sig själv utan behandling, men med rätt behandling kan man bli fri från sin diagnos.

 

Hur jobbar ni med tvångssyndrom? 

På OCD-Centret jobbar vi med en metod inom KBT som kallas för exponering med responsprevention (ERP). ERP är den metod med bäst forskningsstöd för behandling av tvångssyndrom. Innan ERP påbörjas gör vi en beteendeanalys för att noggrant kartlägga de tvångstankar och tvångshandlingar man har samt utbildar eleven om tvångssyndrom. Exponering innebär att man under kontrollerade omständigheter frivilligt utsätter sig för sådant som väcker tvångstankar och ångest. Responsprevention innebär att man inte utför de tvångshandlingar som fungerar ångestreducerande. Syftet är att man ska träna på att stanna kvar i ångesten och osäkerheten utan att utföra tvångshandlingar, för att få erfarenhet av att man kan stanna i felkänslan och att den klingar av efter ett tag. Exponeringsövningarna ökar i svårighet gradvis utifrån en individuell ångesthierarki. Arbetet sker tillsammans med sin psykolog som man träffar fyra gånger i veckan samt en gruppsession i veckan, mycket av arbete sker även självständigt utifrån en gemensam plan. 

 

Vilka exklusionskriterier har ni? 

Vi tar inte emot personer med pågående beroendeproblematik eller allvarlig ätstörning, detta beror på att det är väldigt svårt för en person att ta till sig en KBT-behandling om hen har dessa pågående problem samtidigt. Vi tar inte heller emot personer där vi bedömer har hög suicidrisk eller pågående psykos. Men individuell bedömning görs alltid från fall till fall.

Hur fungerar det med besök om man bor hos er? 

Anhöriga och vänner är välkomna att besöka dig som behandlas på OCD-Centret, men vi ser gärna att man umgås utanför huset då det är flera andra som bor i huset. Som besökare får man hjälpa till att packa in och ut saker samt se rummet, annars får man gärna fika på vår altan eller umgås i vår trädgård. 

Vad ä tvångssyndrom
bottom of page