OCD-Centret

Center för kognitiv beteendeterapi

Välkommen till OCD-Centret

OCD-Centret är ett HVB hem (hem för vård och boende) som bedriver dygnet-runt-vård och behandling för individer med tvångsproblem. Vår verksamhet kan även erbjuda behandling i öppenvård. Vår öppenvårdsverksamhet är helt fristående från OCD-Centret HVB. Vi kan även erbjuda neuropsykologisk och/eller neuropsykiatrisk utredning. Utredning av detta slag ingår inte i behandlingen utan skall ses som ett komplement.

Läs om oss

Personal

Bodil Olsson

Verksamhetschef

Claes Stjernqvist

Leg. psykolog med inriktning KBT.

Caroline Lu

Leg. psykolog med inriktning KBT

Vår personal kvällar och helger

Marcus Fransson

Har steg 1, grundläggande psykoterapeutisk utbildning i kognitiv beteendeterapi. Han har arbetat som behandlande Steg 1 terapeut mellan åren 2004 till 2012. Därefter valde han att övergå till sin nuvarande kväll och helgtjänst.

Isabell Ekström

Tjänstgör kvällar och helger på OCD-Centret sedan mars 2018 och har gjort sin kandidatur här hos oss. Hon studerar inom psykologprogrammet vid Uppsala Universitet.

Dennis Kullberg

Tjänstgör kvällar och helger på OCD-Centret sedan mars 2018 och har gjort sin kandidatur här hos oss. Hon studerar inom psykologprogrammet vid Uppsala Universitet.

Lisa Tervlampi Olsson

Tjänstgör kvällar och helger på OCD-Centret sedan 181119. Hon studerar psykologprogrammet vid Uppsala Universitet

Linn Magnusson

Tjänstgör kvällar och helger på OCD-Centret sedan 190410. Hon studerar psykologprogrammet vid Uppsala Universitet.

Eva Petterson

Som arbetar som husmor 50% tjänstgör även kvällar och helger.

Matilda Teemant

Tjänstgör kvällar och helger på OCD-Centret sedan 2019. Hon studerar psykologprogrammet vid Uppsala Universitet.

Alexander Fredriksson

Tjänstgör kvällar och helger på OCD-Centret sedan 2019. Han studerar psykologprogrammet vid Uppsala Universitet.

Emma Spires

Tjänstgör kvällar och helger på OCD-Centret sedan 2019. Hon studerar psykologprogrammet vid Uppsala Universitet.

Emma Odekvist

Tjänstgör kvällar och helger på OCD-Centret sedan 2019. Hon studerar psykologprogrammet vid Uppsala Universitet.

Hur behandlingen går till

Behandlingsplan

Från dag ett i behandlingen utformas en behandlingsplan med analys av elevens tvångsproblematik, målsättningar samt övningar att träna på vid olika steg i behandlingen.

Läs mer om detta steg

Återfallsprevention

Mot behandlingens slut flyttas fokus framåt på hur de framsteg eleven förhoppningsvis gjort ska kunna vidmakthållas vidare i livet genom övningar och sätt att märka samt hantera eventuella bakslag.

Läs mer om detta steg

Anhörigutbildning

En viktig del i behandlingen är att anhöriga får lära sig om tvångssyndrom, hur det vidmakthålls och hur de ska förhålla sig för att inte vidmakthålla tvångssyndromet. Detta sker i regel efter 4-6 veckor.

Läs mer om detta steg

Kvalitetssäkring

Skattningsskalor och individuella behandlingsmål mäts kontinuerligt under behandlingen.

Läs mer om detta steg

Nätverksmöten

OCD-Centret har täta och kontinuerliga nätverksmöten för varje elev, i regel var åttonde vecka. Till nätverksmötet bjuder vi in anhöriga, representant från uppdragsgivare och övertagande behandlare.

Läs mer om detta steg

Träning i hemmiljö

Efter ungefär 6 veckor gör eleven sitt första hembesök. Fokus är då på att öva praktiskt på att överföra behandlingsframstegen till sin hemmiljö. Detta utvärderas om möjligt tillsammans med anhöriga utifrån given struktur.

Läs mer om detta steg

Uppföljning

Uppföljning av skattningsskalan Y-BOCS-S sker ett år efter behandlingens avslut. Eleven rings då upp och uppföljningen sker via telefon.

Läs mer om detta steg

Booster

Behandlingstid kan sparas för att komma tillbaka efter några månaders träning i hemmet. Detta innebär tillfälle att förnya kunskaperna i ERP och träna på svåra situationer som sedan behandlingen har uppkommit i hemmet.

Läs mer om detta steg