OCD-Centret

Centret för kognitiv beteendeteknik

Välkommen till OCD-Centret

OCD-Centret är ett HVB hem (hem för vård och boende) som bedriver dygnet-runt-vård och behandling för individer med tvångsproblem. Vår verksamhet kan även erbjuda behandling i öppenvård. Vår öppenvårdsverksamhet är helt fristående från OCD-Centret HVB. Vi kan även erbjuda neuropsykologisk och/eller neuropsykiatrisk utredning. Utredning av detta slag ingår inte i behandlingen utan skall ses som ett komplement.

Personal

Bodil Olsson

Verksamhetschef

Claes Stjernqvist

Leg. psykolog med inriktning KBT.

Caroline Lu

Leg. psykolog med inriktning KBT

Hur behandlingen går till

Steg 1

Behandlingsplan

I ett tidigt skede i behandlingen utformas en behandlingsplan med analys av elevens tvångsproblematik, målsättningar samt övningar att träna på i olika steg i behandlingen.

Läs mer om detta steg

Steg 2

Återfallsprevention

Mot behandlingens slut flyttas fokus framåt på hur de framsteg eleven förhoppningsvis gjort ska kunna vidmakthållas vidare i livet genom övningar och sätt att märka samt hantera eventuella bakslag.

Läs mer om detta steg

Steg 3

Anhörigutbildning

En viktig del i behandlingen är att anhöriga får lära sig om tvångssyndrom, hur det vidmakthålls och hur de ska förhålla sig för att inte vidmakthålla tvångssyndromet.

Läs mer om detta steg

Steg 4

Kvalitetssäkring

Skattningsskalor och individuella behandlingsmål mäts kontinuerligt under behandlingen.

Läs mer om detta steg

Steg 5

Nätverksmöten

OCD-Centret har täta och kontinuerliga nätverksmöten för varje elev, i regel var åttonde vecka. Till nätverksmötet bjuder vi in anhöriga, representant från uppdragsgivare och övertagande behandlare.

Läs mer om detta steg

Steg 6

Utslussning

Sista tiden på placeringen ligger fokus på att öva praktiskt på att överföra behandlingsframstegen från miljön på OCD-Centret till sin hemmiljö.

Läs mer om detta steg

Steg 7

Uppföljning

Uppföljning av skattningsskalan Y-BOCS-S sker ett år efter behandlingens avslut. Eleven rings då upp och uppföljningen sker via telefon.

Läs mer om detta steg

Steg 8

Booster

Behandlingstid kan sparas för att komma tillbaka efter några månaders träning i hemmet. Detta innebär tillfälle att förnya kunskaperna i ERP och träna på svåra situationer som sedan behandlingen har uppkommit i hemmet.

Läs mer om detta steg