OCD-Centret

Center för kognitiv beteendeterapi

Elevhuset

Varje elev på OCD-Centrets tilldelas en psykolog som är huvudansvarig för dennes behandling. Utöver detta samarbetar psykologerna i behandlingsarbetet i en del moment såsom gruppbehandling och ERP-övningar. Båda psykologerna är således fullt införstådda och involverade i samtliga elevers behandlingsplanering och process.

Utanför det direkta behandlingsarbetet så handleder och vidareutbildar psykologerna kontinuerligt hela personalgruppen om OCD, KBT och ERP generellt och framförallt specifikt utifrån de elever som just då är under behandling. Tillsammans deltar de även i föreläsningar, seminarier och anhörigträffar kring OCD för att sprida kunskap om diagnosen och effektiv behandling. Psykologerna kallar även till nätverksmöten och anhörigutbildningar.