Välkommen till OCD-Centret HVB (hem för vård eller boende)

Vi på OCD-Centret hjälper personer som lider av tvångssyndrom (OCD) att lära sig att minska och hantera sitt tvång genom behandling med kognitiv beteendeterapi (KBT), främst exponering med responsprevention.

Vi vill meddela att vi nu bytt adress till Börjegatan 78 Uppsala.